DEL 2: Praktik –  att leda utveckling och kreativa workshops  

Syftet med den här ledarutbildningen är att du ska få teorierna och verktygen du behöver för att på ett effektivt sätt komma igång med delaktighet och utveckling i din verksamhet. Att fånga upp kunskapen som finns i organisationen och låta det bli en språngbräda för att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans. Och att sänka tröskeln mellan snack och verkstad. Att göra en workshop tillsammans med medarbetarna är ett effektivt sätt att komma igång. 

Så nu är det dags att  knyta ihop säcken. Hur du praktiskt kan ta tillvara de fina teorierna om motivation, kreativitet och föra ut ansvar. Följande avsnitt handlar om hur du leder och genomför en kreativ workshop som leder til resultat och vad du som ledare ska tänka på innan du börjar.

1: INNAN DU BÖRJAR – FÖRETAGETS HISTORIA KAN SPELA ROLL 
Vilket typ av ledare har företaget haft? Och vilken typ av ledare är du? Att reflektera över det och företagets historia är bra innan du börjar och kan påverka hur hur du på bästa sätt leder utveckling. 

ATT FUNDERA ÖVER:

 

1. Vilken historia har din organisation? Och hur påverkar det dig? 

2. Vad tänker du om teori X och teori Y och ditt ledarskap? Hur kan de olika ledarskapstyperna påverka sättet att leda och driva utveckling? 
(
OBS! Båda ledare typ X och typ Y leder sin verksamhet lika mycket – men på  olika sätt.)

3. På vilken nivå på initiativstegen skulle du vilja att dina medarbetare var generellt sett? Och var befinner de sig idag? Om du vill göra en förändring – på vilket sätt?

4. Vad tänker du kan hända i en organisation  som har ständiga omorganisationer och chefbyten? 

DOKUMENT:

Rosenthaleffekten (pdf)

Initiativstegen (pdf)

Ett exempel från verkligheten:

2. ATT LEDA STÖRRE GRUPPER 
Fem tips när du ska leda större grupper och ett antal  flexibla och användbara metoder när du ska göra en workshop.

ATT FUNDERA ÖVER:

1. Vad tycker du är den största utmaningen med att leda större grupper?

2. Har du varit med om någon riktigt bra workshop eller övning på en workshop som du kan använda när du gör din workshop? Amatörer lånar och genier stjäl ju som bekant. Berätta gärna om den på gruppcoachningen om du vill. Vad som var bra och varför?

DOKUMENT:

Ledarskapet (pdf)

Bikupor (pdf)

Creative Problem Solving (CPS) (pdf)

3. ETT FÖRSLAG PÅ WORKSHOP

I det här avsnittet får du förslag på upplägg av en workshop. Syftet med workshopen är att ta  tillvara gruppens samlade kunskaper och erfarenheter och ge möjlighet till att reflektera över vad ni kan ha nytta av för att utveckla verksamheten.. Du kan koppla den till pandemin men processen kan appliceras på andra områden och alla tillfällen när man vill förbättra och utveckla sin verksamhet. 

Du lägger upp din egen workshop så det passar dig, gruppen du ska leda och din verksamhet. Och gör det enkelt. Det viktigaste är att komma igång. Se nedanstående workshop som ett förslag och inspiration.

Vad är en workshop?

Det kan verka som en löjlig fråga men ibland blir jag inbjuden till workshops där det är en person som pratar till en powerpoint och så finns det lite tid för frågor. Det är inte en workshop, det är ett möte. Tycker jag. I en workshop är alla aktiva. Man vill och behöver ta tillvara gruppens erfarenheter för att lösa ett problem eller skapa en samsyn över en fråga. Man arbetar tillsammans och alla behövs för att få ett bättre resultat.  

Och tvärtom vad man kan tro så är det ofta ett snabbt sätt att skapa utveckling. 

ATT FUNDERA ÖVER:

1. Varför vill du göra en workshop? Vad är syftet?

 

2. Vad är nyttan för verksamheten?

 

3. Hur vill du lägga upp din workshop?

4. Vad gör du med resultatet?

5. Vilka förhoppningar och farhågor har du inför att göra den?

6. Är det något du skulle vilja ta upp i gruppcoachningen för att få andras perspektiv på något?

WORKSHOPTIPS

När du gör en workshop – sitt gärna i cirkel utan bord i mitten. Kan verka flummigt men är bara bra. Kan berätta mer om det på gruppcoachningen.  

DOKUMENT:

Schema workshop (pdf)

NU ÄR DU KLAR MED DEL 2. DAGS FÖR DEN ANDRA GRUPPCOACHNING DEN 10 MAJ KL 14-16. 

Förslag på frågor att diskutera i den lilla gruppen och en länk till mötet får du via mejl.

(OBS!  Den 17 maj kl 16-17 är det ett extra coachningstillfälle om du vill bolla upplägget av din workshop.)