Digitalt via Zoom eller Coronasäkert irl. Båda funkar strålande bra.

Tjänster:

Uppstart verksamhetsutveckling – Bli bättre tillsammans

 En skräddarsydd process för att få igång engagemang och kreativitet genom att involvera medarbetarna i verksamhetens utveckling. Resultatet är en gemensam plattform och en förankrad handlingsplan för att komma vidare. Det här är en snabb process, på några dagar har ni kommit långt. Att involvera tar inte längre tid – det blir bara bättre. Arbetet läggs upp i nära samarbete med ledning och vid behov är jag med som fortsatt stöd under hela processen. (Från 65.000 kr - exklusive moms)

 

Individuell ledarutveckling – fokus verksamhetsutveckling

Ett skräddarsytt utvecklingsprogram för ledare med fokus på verksamhetsutveckling. VI utgår från din vision med verksamheten och vad som behöver utvecklas för att komma dit. Ett program där teori och praktik varvas och där medarbetarskap, ledarskap och verksamhetsutveckling vävs ihop. Vi träffas 8 gånger, 90 min/tillfälle (28.800 kr – exkl moms)


Build Back Better – en workshop med sikte på framtiden
Missa inte att ta tillvara det här fantastiska tillfälle till lärande som omställningen vi tvingades till i mars har inneburit. Säkerställ att allt inte går tillbaka
 till det gamla när restriktionerna släpper. Vad har ni lärt er? Vilka nya möjligheter har uppstått som kan utvecklas? Vad vill ni släppa och lämna bakom er? Det och andra viktiga frågor får ni arbeta med under  denna workshop. Syfte är att ta tillvara erfarenhet och kunskap hos både ledning och medarbetare. Resultatet blir en prioriterad handlingsplan.  (Från  30.000 kr – exkl moms)

Projektakuten 

När allt havererat eller när ni inte kommer vidare. Ge mig ett kaos och jag reder ut det. (Enligt offert)

Avtal
Jag har inga avtal med uppsägningstid. 
Det innebär att du som uppdragsgivare när som helst kan avbryta samarbetet utan några kostnader utöver nedlagda arbetstimmar

Ideell 
organisation?

Ni har rabatt
såklart!
Ring!

 

Workshops och föreläsningar

Workshop

Att göda och döda

kreativitet och motivation
 

Workshop

Att lyckas  med

delaktighet och utveckling

Läs mer

Workshop

Smart


projektstyrning 

Läs mer

Föreläsning

En matnyttig

föreläsning

Läs mer

Synpunkter från deltagare

Inger Aspåker
Konkret Utveckling AB

Eastmanvägen 35

113 61 Stockholm

Tel  070 605 66 66

Kontakt via mail

© 2020 Konkret Utveckling AB      

Designed with Wix by Olle Jo Design   Foto porträtt: © Magdolna Leyrer