Digitalt via Zoom eller Coronasäkert irl. Båda funkar strålande bra.

Tjänster:

Uppstart verksamhetsutveckling – skippa konsulterna, bli bättre tillsammans.
 En skräddarsydd process för att få igång engagemang och kreativitet genom att involvera medarbetarna i verksamhetens utveckling. Det här är en snabb process, på några dagar har ni kommit långt. Att involvera tar inte längre tid – det blir bara bättre. Arbetet läggs upp i nära samarbete med ledning och vid behov är jag med som fortsatt stöd under hela processen. (Från 65.000 kr - exklusive moms)

 

Individuell ledarutveckling

Ett skräddarsytt utvecklingsprogram för ledare med fokus på verksamhetsutveckling. VI utgår från din vision med verksamheten och vad som behöver utvecklas för att komma dit. Ett program där teori och praktik varvas och där medarbetarskap, ledarskap och verksamhetsutveckling vävs ihop. Vi träffas 8 gånger, 90 min/tillfälle (28.800 kr – exkl moms)


Build Back Better – en workshop med sikte på framtiden
Säkerställ att inte allt går tillbaka
 till det gamla när restriktionerna släpper. Och lägg inte allt ansvar att ta fram en lösning hur ni ska  jobba när restriktionerna släpper på dina egna axlar som chef. Skapa framtiden tillsammans och ta tillvara de idéer, lösningar och engagemang som finns i organisationen. Vad har ni lärt er? Vilka nya möjligheter har uppstått som kan utvecklas? Vad vill ni släppa och lämna bakom er? Resultatet blir en prioriterad handlingsplan som är förankrad i organisationen.  (Från  30.000 kr – exkl moms)

Projektakuten 

När allt havererat eller när ni inte kommer vidare. Ge mig ett kaos och jag reder ut det. (Pris enligt offert)

Avtal
Jag har inga avtal med uppsägningstid. 
Det innebär att du som uppdragsgivare när som helst kan avbryta samarbetet utan några kostnader utöver nedlagda arbetstimmar

Ideell 
organisation?

Ni har rabatt
såklart!
Ring!

 

Föreläsning 1h

Lyssna!En föreläsning om att lyckas med utveckling och innovation.

Läs mer

Workshop 3h

Att göda och döda 


kreativitet och motivation 

En interaktiv workshop för chefer och andra i ledande befattning.

Kundkommentarer från föreläsningar

Inger Aspåker
Konkret Utveckling AB

Eastmanvägen 35

113 61 Stockholm

Tel  070 605 66 66

Kontakt via mail

© 2020 Konkret Utveckling AB      

Designed with Wix by Olle Jo Design   Foto porträtt: © Magdolna Leyrer