Jag leder utveckling och innovation och utbildar också ledare hur man lyckas med det. Under mina år som processledare har jag skalat ner, förenklat och förfinat. Kvar är bara det viktiga. Ett ledarskap och en metodik som involverar, skapar engagemang och ger snabba resultat.

Jag har hjälpt ledare och organisationer att genomföra utvecklingsprojekt där man tidigare försökt i flera år. Både när det gäller digitalisering och verksamhetsutveckling. I många fall har det varit många viljor involverade, komplicerade frågeställningar och organisationer där det funnits problem under en längre tid. Hade vi inte lyssnat på medarbetarna och involverat dem i utvecklingsprocessen hade vi aldrig lyckats.

Jag är en tvåhänt ledare, en ledare som kan låta kreativiteten och friheten flöda och vet när det är dags att styra upp för att få resultat. Fascineras av motivation och tror på dialog, samarbete och transparens.

Förmåga: Att urskilja vad som är mest väsentligt i komplexa situationer och uppdrag. Att skräddarsy innovativa workshops och utvecklingsprogram för medarbetare och ledare som snabbt ger resultat.

Gillar, förutom min familj, trevliga människor, bra böcker, god mat och att vara utomhus. Älskar Lofoten och är stolt ägare av en Nordisk Folkbåt byggd 1948.

Nominerad till årets mentor 2011. 

Min cv hittar du här

Vänliga hälsningar, 
Inger Aspåker, tel 070-605 66 66 eller 
mejl

Inger Aspåker
Konkret Utveckling AB

Eastmanvägen 35

113 61 Stockholm

Tel  070 605 66 66

Kontakt via mail

© 2020 Konkret Utveckling AB      

Designed with Wix by Olle Jo Design   Foto porträtt: © Magdolna Leyrer