top of page

Jag leder, driver och genomför utveckling.

Jag heter Inger Aspåker,  och har mer än 20 års erfarenhet av att leda utveckling och innovationsprojekt med fokus på delaktighet och genomförande. Jag har hjälpt  ledare att vända organisationer som haft problem under en längre tid och där man tidigare försökt flera gånger. Hade vi inte lyssnat på och involverat medarbetarna i det utvecklingsarbetet hade vi aldrig lyckats. Jag tror på metoder som grundar sig i forskning och teorier som går att omsätta i praktiken. Fascinerad av motivation och gruppens förmåga att lösa problem. 


Mina förmågor

  • Att urskilja vad som är mest väsentligt i komplexa situationer och uppdrag för att komma vidare och få saker att hända.

  • Att skräddarsy effektiva och kreativa utvecklingsprocesser och workshops som ger resultat.

  • Att få en grupp med spretande viljor gå åt samma håll. 

Varför välja mig?

Jag brukar framhålla fem skäl::

Engagemang

Jag tar bara uppdrag i organisationer som jag sympatiserar med. Göra bra organisationer som gör bra saker ännu bättre. 

Drivande

Jag har fokus genomförande och skapar förutsättningar för att ni ska lyckas. Lite snack, mycket verkstad och ingen bullshit. 

 

Delaktighet

Vi utvecklar tillsammans. När personalen definierar och driver förbättringsarbete och utveckling så funkar det. 

 

Kreativ
Jag skräddarsyr alla uppdrag.
En kreativ process som är givande, leder till snabba resultat och att det vi gör känns meningsfullt för de involverade.  

 

Kvalité

Jag konkurrerar inte med lågt pris, utan med hög kvalitet, bred kompetens och nöjda uppdragsgivare. Att ni genomför den utveckling som behövs för att ni ska fortsätta vara konkurrenskraftiga och en attraktiv arbetsgivare. 

Plus mitt fantastiska nätverk
Jag har en förmåga att samla på bra personer. När  ett uppdrag kräver sätter jag ihop ett skräddarsytt team från mitt nätverk av bra, kompetenta och engagerade seniora konsultkollegor inom olika områden.

 

Jag är svaret på frågan "Vad gör vi nu?"

Jag tar ofta vid där andra slutat. Efter det inspirerande seminariet om delaktighet och tillit  man så gärna vill implementera. Efter medarbetarundersökningen som inte var så bra. Efter de fina konsultrapporterna och powerpointpresentationerna. När visionen finns, allt borde börja hända men ingenting görs. Eller när det bara är kaos.

Vem riktar jag mig till? 

Unga moderna ledare och organisationer som inte vill trilla ner i gamla hjulspår. Eller gamla som vill ta sig upp därifrån.

Jag är godkänd konsult av Kammarkollegiet 

Nominerad till Årets mentor av Almi Företagspartner.

  • LinkedIn
bottom of page