Bakgrund och teori

Vad säger aktuell forskning om motivation, kreativitet och delaktighet? Och vilka effekter hade hemarbetet på våra verksamheter under pandemin? 

1: HUR FUNGERAR MOTIVATION? 

Att använda motivation i ett utvecklingsarbete är bra. Det här avsnittet handlar om motivation och vad det är som får oss att vilja?

ATT FUNDERA ÖVER:

1. Vad gör dig motiverad? Och när tappar du lusten helt?

2. På vilket sätt skulle du kunna använda motivation för att förbättra din verksamhet?

2: VAD ÄR EGENTLIGEN KREATIVITET?
 

Är det en gudomlig förmåga? Eller är alla människor kreativa? Vill du öka kreativiteten i en organisation är det bra att veta vad kreativitet egentligen är. Så här kommer ett avsnitt med fokus på just det. 

2: VAD ÄR EGENTLIGEN KREATIVITET?
 

Är det en gudomlig förmåga? Eller är alla människor kreativa? Vill du öka kreativiteten i en organisation är det bra att veta vad kreativitet egentligen är. Så här kommer ett avsnitt med fokus på just det. 

ATT FUNDERA ÖVER:

1. När är du kreativ? 

2. Skulle din verksamhet ha nytta av om medarbetare mfl var mer kreativa? Finns det några för- och nackdelar? (Det mesta har ju också en baksida.)

 

3. Tar ni tillvara den kreativitet som idag finns i organisationen?

 

4. Om du vill ha en förändring – vad skulle ett första litet steg kunna vara? 

DOKUMENT:

Att göda och döda kreativitet (pdf)

BOKTIPS:

Effektiva Team, Suzan A. Wheelan.

Bored and Brilliant av Manoush Zomorodi 
(Fin
ns tyvärr inte på svenska)

3. NÄR SKA MAN INVOLVERA? OCH NÄR SKA MAN INTE?
Der här avsnittet handlar om när du ska  involvera och om det finns tillfällen, förutom när det är kris, när du kanske ska undvika det. 

(Oups! Här säger jag att kreativitetsavsnittet kommer efter det här avsnittet. Det är fel såklart.)   ​

ATT FUNDERA ÖVER:

1. Hur skulle du vilja arbeta med delaktighet i din verksamhet? 

2. Vad skulle vara nyttan för verksamheten om du lyckades med det (fråga 1)?

3. Hur skulle det påverka dig som ledare? 

 

4. ATT LEDA UTVECKLING #1
Vad kan vi lära oss från utvecklingsarbetet på Drottning Silvias Barnsjukhus för att underlätta  vårt eget utvecklingsarbete?

ATT FUNDERA ÖVER:

1. Vad tycker du är den största utmaningen som ledare med delaktighet och att involvera medarbetarna i verksamhetens utveckling? 

2. Har du varit med om något utvecklingsarbete som har fungerat ovanligt bra och varit roligt att genomföra (även om det varit mycket jobb)? Varför tror du att det fungerade bra? 

FRIVILLIGT ATT FUNDERA ÖVER:
Vi ska göra en workshop som involverar medarbetarna senare i utbildningen och då kommer du få både metod- och fler ledarskapstips. Men det är inget som hindrar att du smyger igång redan nu och börjar fundera lite. Men det är absolut inget du behöver göra. 

3. Om du skulle vilja komma igång att involvera dina medarbetarna redan nu  – vad skulle du vilja göra som ett första steg? Hur vill du göra det? När ska du göra det?  

4. Vad skulle du behöva för att lyckas? 

5. Hur vet du att du har lyckats? Vad är annorlunda mot när du började?

5. VAD KAN VI LÄRA OSS AV PANDEMIN? 
Vi ställe om över en natt. Och utveckling som troligtvis skulle ha tagit flera år gjorde vi på en vecka. Att inte ta tillvara den erfarenheten och fundera på vad vi lärt oss av den här extrema perioden vore synd. Både som ledare, medarbetare och hur den påverkat organisationen. 

ATT FUNDERA ÖVER:

1. Vad skulle du vilja ta med dig framåt från pandemin, vad har varit bra? Och vad vill du att ni släpper och lämnar bakom er? 

2. Vad tar du med dig från de här första 5 avsnitten? 

NU ÄR DU KLAR MED DEL 1. DAGS FÖR FÖRSTA GRUPPCOACHNING DEN 26 APRIL KL 14-16. 

Förslag på frågor att diskutera i den lilla gruppen och en länk till mötet får du via mejl.