Bakgrund och teori

Vad säger aktuell forskning om motivation, kreativitet och delaktighet? Och vilka effekter hade hemarbetet på våra verksamheter under pandemin? 

1: HUR FUNGERAR MOTIVATION? 

Att använda motivation i ett utvecklingsarbete är bra. Det här avsnittet handlar om motivation och vad det är som får oss att vilja?

ATT FUNDERA ÖVER:

1. Vad gör dig motiverad? Och när tappar du lusten helt?

2. På vilket sätt skulle du kunna använda motivation för att förbättra din verksamhet?

2: VAD ÄR EGENTLIGEN KREATIVITET?
 

Är det en gudomlig förmåga? Eller är alla människor kreativa? Vill du öka kreativiteten i en organisation är det bra att veta vad kreativitet egentligen är. Så här kommer ett avsnitt med fokus på just det. 

ATT FUNDERA ÖVER:

1. När är du kreativ? 

2. Skulle din verksamhet ha nytta av om medarbetare mfl var mer kreativa? Finns det några för- och nackdelar? (Det mesta har ju också en baksida.)

 

3. Tar ni tillvara den kreativitet som idag finns i organisationen?

 

4. Om du vill ha en förändring – vad skulle ett första litet steg kunna vara? 

DOKUMENT:

Att göda och döda kreativitet (pdf)

BOKTIPS:

Effektiva Team, Suzan A. Wheelan.

Bored and Brilliant av Manoush Zomorodi 
(Fin
ns tyvärr inte på svenska)

NÄSTA AVSNITT SLÄPPS MÅNDAGEN DEN 11 APRIL

Jag mejlar dig när det finns tillgängligt.