Att  göda och döda kreativitet och motivation 

Vad menar vi egentligen med kreativitet? Vem är kreativ och hur skapar vi förutsättningar för kreativitet? Hur får du som ledare igång kreativitet och motivation på individ, grupp och organisationsnivå? Och  hur undviker du att döda den? 

Under denna workshop kommer jag att gå igenom på vilket sätt kunskap och kompetens har en avgörande betydelse för kreativitet, ta ner innovationshetsen på jorden och ge dig handfasta och konkreta tips på hur du kan involvera dina medarbetare för att få igång både kreativitet, engagemang och motivation. Och inte minst - fallgropar att undvika.  

 

Teori och praktik varvas under denna halvdag och era egna frågeställningar och erfarenheter är viktiga och kommer vara med och styra innehållet.

 

"Särskilt spännande var det på eftermiddagen. Inger lyfte saker som jag tycker är sååååå centrala för chefer och ledare i vår tid där kreativitet och motivation för innovation är så centrala. Stort tack för en inspirerande dag som jag kommer att referera till – och ta upp guldkorn från – vid mitt nästa chefsmöte!"

Längd: 3 timmar


Priset är 25 000 kronor exklusive moms inom Stockholm eller via Zoom. Fakturering sker efter genomförd workshop.