Välkommen!

Varmt välkommen till den här digitala utbildningen

Hör av dig om du undrar över något. Mejla till inger@konkret.nu eller sms på 070-605 66 66.

Till varje avsnitt finns ett antal reflektionsfrågor. Skriv gärna ner dina svar.  Kan komma till användning när vi träffas och pratar under gruppcoachningen.  

 

 

Viktiga datum:

6 april –  Introduktionsföreläsning

26 april – Gruppcoachning #1

10 maj – Guppcoachning #2

2 juni – Gruppcoachning #3


Alla träffar är via Zoom mellan kl 14-16 utom introduktionsföreläsningen som slutar 15.30.
Du får zoom-länk via mejl. 

De första avsnitten i utbildningen släpps efter vårt möte den 6 april och följande avsnitt släpp sedan löpande, på måndagar,  under utbildningen.

Del 1 – Vad säger forskningen

Om motivation, kreativitet
och delaktighet.

Del 2 – Praktik

Att leda utveckling och 
kreativa workshops

Om kursledaren

1. HUR FUNGERAR MOTIVATION? 

Att använda motivation i ett utvecklingsarbete är bra. Det här avsnittet handlar om motivation och vad det är som får oss att vilja?

ATT FUNDERA ÖVER:

1. Vad gör dig motiverad? Och när tappar du lusten helt?

2. På vilket sätt skulle du kunna använda motivation för att förbättra din verksamhet?

2. VAD ÄR EGENTLIGEN KREATIVITET?
 

Är det en gudomlig förmåga? Eller är alla människor kreativa? Vill du öka kreativiteten i en organisation är det bra att veta vad kreativitet egentligen är. Så här kommer ett avsnitt med fokus på just det. 

ATT FUNDERA ÖVER:

1. När är du kreativ?

 

2. Skulle du som ledare vilja att dina medarbetare var mer kreativa? För och nackdelar? 

 

3. Skulle din verksamhet ha nytta av om dina medarbetare var mer kreativa?

 

4. Om du vill ha en förändring – vad skulle ett första litet steg kunna vara? 

DOKUMENT:

Att göda och döda kreativitet (pdf)

BOKTIPS:

Effektiva Team, Suzan A. Wheelan.

NÄSTA AVSNITT SLÄPPS MÅNDAGEN DEN 13 APRIL

Jag mejlar dig när det finns tillgängligt. 

När ska man involvera? Och när ska man inte?

Det här avsnittet handlar om när det är kan vara bra att  involvera och när man kanske ska undvika det.

(Oups! Här säger jag att kreativitetsavsnittet kommer efter det här avsnittet. Det är ju fel såklart.)   

Att fundera över:

Hur skulle du vilja arbeta med delaktighet i din verksamhet? Vad tycker du är den störta utmaningen med att involvera medarbetarna i verksamhetens utveckling? 

När ska man involvera? Och när ska man inte?

Det här avsnittet handlar om när det är kan vara bra att  involvera och när man kanske ska undvika det.

(Oups! Här säger jag att kreativitetsavsnittet kommer efter det här avsnittet. Det är ju fel såklart.)   

Att fundera över:

Hur skulle du vilja arbeta med delaktighet i din verksamhet? Vad tycker du är den störta utmaningen med att involvera medarbetarna i verksamhetens utveckling? 

När ska man involvera? Och när ska man inte?

Det här avsnittet handlar om när det är kan vara bra att  involvera och när man kanske ska undvika det.

(Oups! Här säger jag att kreativitetsavsnittet kommer efter det här avsnittet. Det är ju fel såklart.)   

Att fundera över:

Hur skulle du vilja arbeta med delaktighet i din verksamhet? Vad tycker du är den störta utmaningen med att involvera medarbetarna i verksamhetens utveckling? 

Att leda utveckling

Vad kan vi lära oss från utvecklingsarbetet på Drottning Silvias Barnsjukhus som vi kan ta med oss för att underlätta  vårt eget utvecklingsarbete.


Lite bonuskunskap: När är man kreativ och får nya idéer?

Att fundera över:

Vad tar du med dig från de här första  5 teoriavsnitten.

DEL 2: Praktik - att leda och genomföra workshops  (Total tid del 2 – 41 minuter) 

Nu är det dags att  knyta ihop säcken. Hur du praktiskt kan ta tillvara de fina teorierna om motivation, kreativitet och föra ut ansvar. Det är dags att prata börja prata workshop.

 

Syftet med den här utbildningen är att ge dig kunskap och metoder för hur du kan involvera medarbetarna i verksamhetens utveckling. Att fånga upp det ni lärt er under den här extrema perioden och låta pandemin bli en språngbräda för att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans. Och att gå från ord till handling. Att göra en workshop tillsammans med medarbetarna är ett effektivt sätt att komma igång. 

 

Följande avsnitt handlar om hur du leder och genomför en kreativ workshop som leder til resultat och vad du som ledare ska tänka på. 


 Missa inte att göra reflektionsfrågorna som hör till varje avsnitt och skriv gärna ner dina svar. Kan vara bra att ha när du träffar din grupp och inför gruppcoachningen.