Metodik

Min metodik baserar sig på Galtungs konflikttriangel men applicerad på utveckling istället för konflikthantering och medling. Det innebär att ni jobbar med era egna frågeställningar och problem i en skräddarsydd process. Vi har ett tydligt fokus framåt, hur ni vill att det ska vara och hur ni tar er dit. Det här är metodik som lyssnar på professionen och tar tillvara den kompetens och det engagemang som finns i organisationen.
  

Avtal

Jag har inga avtal med uppsägningstid. Det innebär att du som uppdragsgivare när som helst kan avbryta samarbetet utan några kostnader utöver nedlagda arbetstimmar.

Nystart & Utveckling

Det här är ett bra sätt att komma igång. En skräddarsydd process för att involvera medarbetarna i verksamhetens utveckling. Du kommer bli förvånad över vad snabbt ni kommer se resultat och vad långt ni kommer på bara några dagar. Jag kan leda processen, vi kan leda tillsammans eller så leder du och jag finns i bakgrunden som stöd.


Du kan testa det här arbetssättet i liten skala för att sedan, om du vill, lägga upp det fortsatta arbetet som en utbildning där målet är att du/ni ska leda utveckling tillsammans med medarbetarna utan hjälp av extern konsult. 

 


Mentorprogram
När du behöver ett bollplank, vill utvecklas i din roll som ledare och lära mer om att leda och lyckas med utveckling med hjälp av dina medarbetare.

 

 
Utbildning: A
tt göda och döda kreativitet och motivation

Hur får du igång kreativitet och motivation på individ, grupp och organisationsnivå. Och  hur undviker du att döda den? Det och mycket annat får du svar på under denna utbildning. En halvdag där teori och praktik varvas och där era egna frågeställningar kommer vara med och styra innehållet.

 

Utbildning: Så lyckas du med delaktighet och utveckling
En utbildning om hur du på ett effektivt sätt leder och involverar dina medarbetare i verksamhetens utveckling. Tips för att lyckas och fallgropar att undvika. Under denna halvdag varvas teori och praktik och jag kommer anpassa föreläsningen efter era frågeställningar.

 

Extern resurs som får saker att hända 
När du inte har tid att utveckla och behöver en erfaren utvecklingsledare

 

Digitalisering: System som används och uppskattas

Jag tar inga digitaliseringsuppdrag längre. Undantag: Roliga och viktiga projekt. 

Inger Aspåker
Konkret Utveckling AB

Eastmanvägen 35

113 61 Stockholm

Tel  070 605 66 66

Kontakt via mail

© 2020 Konkret Utveckling AB      

Designed with Wix by Olle Jo Design   Foto porträtt: © Magdolna Leyrer