Verksamhetsutveckling – Uppstart 

En skräddarsydd process för att snabbt få igång delaktighet, motivation och kreativitet och involvera medarbetarna i verksamhetens utveckling. Ni kommer redan efter ett par dagar tillsammans se resultat. Att involvera tar inte längre tid – det blir bara bättre. 


Det här är en process som läggs upp i nära samarbete med ledning och där jag kan vara med som ett stöd i det fortsatta arbetet vid behov. 
 

 

Individuell Ledarutveckling
Ett skräddarsytt utvecklingsprogram för ledare med fokus på verksamhetsutveckling. VI träffas åtta gånger och basen är din vision, vart du vill och vad du vill utveckla i din verksamhet. Ett program där teori och praktik varvas och där medarbetarskap, ledarskap och verksamhetsutveckling vävs ihop. 
 


ProjektAkuten

När utvecklingsprojekten havererat eller inte kommer vidare. 
Ge mig ett kaos och jag reder ut det.

 

 

 

Workshops
 

 

Att göda och döda kreativitet och motivation

Hur får du igång kreativitet och motivation på individ, grupp och organisationsnivå. Och  hur undviker du att döda den? Det och mycket annat får du svar på under denna workshop. En halvdag där teori och praktik varvas och där era egna frågeställningar kommer vara med och styra innehållet.

 

 

Så lyckas du med delaktighet och utveckling
En workshop om hur du leder utveckling med fokus på delaktighet, motivation och kreativitet. Hur Galtungs konflikttriangel är ett bra verktyg i utvecklingsarbetet när du vill skapa tydlighet och en gemensam plattform. Du kommer också få tips om hur du hanterar nej-sägare och får med dig medarbetarna på tåget. Under denna halvdag varvas teori och praktik och jag kommer anpassa föreläsningen efter era frågeställningar.

 

 

Projektstyrning – 10 steg i konsten att genomföra

En workshop om hur du skapar förutsättningarna för att genomföra projekt och  hur du kommer i mål utan att hamna i utredningsträsket eller projektbyråkratin klor. En halv dag där teori och praktik varvas och där vi ni får möjlighet att återkoppla till er egen verksamhet och vardag.

 

 

 

Digitalisering

 

 

System som används och uppskattas

Jag tar inga digitaliseringsuppdrag längre. 
Undantag: Roliga och viktiga projekt. 

Avtal

Jag har inga avtal med uppsägningstid. Det innebär att du som uppdragsgivare när som helst kan avbryta samarbetet utan några kostnader utöver nedlagda arbetstimmar.

Metodik

Min metodik baserar sig på Galtungs konflikttriangel men applicerad på utveckling istället för konflikthantering och medling. Det innebär att ni jobbar med era egna frågeställningar och problem i en skräddarsydd process. Vi har ett tydligt fokus framåt, hur ni vill att det ska vara och hur ni tar er dit. Det här är metodik som lyssnar på professionen och tar tillvara den kompetens och det engagemang som finns i organisationen.