Metodik

Min metodik baserar sig på Galtungs konflikttriangel men applicerad på utveckling istället för konflikthantering och medling. Det innebär att ni jobbar med era egna frågeställningar och problem i en skräddarsydd process. Vi har ett tydligt fokus framåt, hur ni vill att det ska vara och hur ni tar er dit. Det här är metodik som lyssnar på professionen och tar tillvara den kompetens och det engagemang som finns i organisationen.
  

Avtal

Jag har inga avtal med uppsägningstid. Det innebär att du som uppdragsgivare när som helst kan avbryta samarbetet utan några kostnader utöver nedlagda arbetstimmar.

Tjänster

Konkret verkstad - Skräddarsydd verksamhetsutveckling. 

Det här är ett bra sätt att komma igång. Mina kunder blir ofta förvånade över vad långt de kommit efter bara två dagar. Syftet är förbättra verksamheten och att involvera medarbetarna i den processen. Jag kan leda processen eller så leder du och jag finns i bakgrunden som stöd.


Du kan testa det här arbetssättet i liten skala för att sedan, om du vill, lägga upp det fortsatta arbetet som en utbildning där målet är att ni själva ska leda utveckling tillsammans med medarbetarna utan hjälp av extern konsult. 

Konkret utbildning – Mentorprogram
När du behöver ett bollplank, vill utvecklas i din roll som ledare och lära mer om att leda och lyckas med utveckling.

Föreläsning – Att göda och döda kreativitet och motivation

En föreläsning om kreativitet, motivation, delaktighet och innovation. Det här är en interaktiv föreläsning där ni själva kommer vara aktiva.  

 

Extern resurs som får saker att hända 
När du inte har tid att utveckla och behöver en erfaren utvecklingsledare

 

Digitalisering – system som används och uppskattas

Jag tar inga digitaliseringsuppdrag längre. Undantag: Roliga och viktiga projekt. 

Inger Aspåker
Konkret Utveckling AB

Eastmanvägen 35

113 61 Stockholm

Tel  070 605 66 66

Kontakt via mail

© 2020 Konkret Utveckling AB      

Designed with Wix by Olle Jo Design   Foto porträtt: © Magdolna Leyrer