top of page

Vi behöver varandra för att utvecklas

Vi behöver varandra för att utvecklas och utveckla. Det är de kreativa krockarna, de poänglösa oplanerade samtalen som många gånger ger oss nya idéer, aha-upplevelser och genererar lösningar på problem. Genom samtalen får vi helt enkelt nya prickar.


Det är de oplanerade samtalen som många av oss saknar när vi sitter hemma och jobbar själva och har (alltför) effektiva Zoom-möten. Så även om det kan kortsiktigt vara lönsamt att låta alla sitta hemma och jobba även efter pandemin, som till exempel Twitter har beslutat om, så kan det långsiktigt göra att kreativiteten och utvecklingen sjunker. Jag behöver möten där man inte kommer fram till nåt! En utmaning här i höst att få till de samtalen trots fortsatt distansarbete och Zoom.bottom of page