Inger Aspåker
Konkret Utveckling AB

Eastmanvägen 35

113 61 Stockholm

Tel  070 605 66 66

Kontakt via mail

© 2019 Konkret Utveckling AB      

Designed with Wix by Olle Jo Design   Foto porträtt: © Magdolna Leyrer

Involvera för bättre beslut


"Det vi ser hända nu - är just det vi varnade för" (Chefsläkare NKS) Involvera och lyssna på medarbetarna i ett tidigt skede av processen så hamnar ni inte i sitsen som NKS är just nu.


På NKS blev de kritiska rösterna avfärdade som bakåtsträvare. Det kan de vara - men det kan också ligga något i det de säger. Min erfarenhet är att de flesta medarbetare, nästan alla skulle jag vilja säga, vill sin organisation otroligt väl.