Involvera för bättre beslut


"Det vi ser hända nu - är just det vi varnade för" (Chefsläkare NKS) Involvera och lyssna på medarbetarna i ett tidigt skede av processen så hamnar ni inte i sitsen som NKS är just nu.


På NKS blev de kritiska rösterna avfärdade som bakåtsträvare. Det kan de vara - men det kan också ligga något i det de säger. Min erfarenhet är att de flesta medarbetare, nästan alla skulle jag vilja säga, vill sin organisation otroligt väl.

Inger Aspåker
Konkret Utveckling AB

Eastmanvägen 35

113 61 Stockholm

Tel  070 605 66 66

Kontakt via mail

© 2020 Konkret Utveckling AB      

Designed with Wix by Olle Jo Design   Foto porträtt: © Magdolna Leyrer