Skippa värderings-projektenFokusera på affärs- eller kundnytta som ett första steg istället för luddiga värderingsprojekt. Det kommer upplevas som mer meningsfullt och begripligt för alla och ger snabbt resultat.

Inger Aspåker
Konkret Utveckling AB

Eastmanvägen 35

113 61 Stockholm

Tel  070 605 66 66

Kontakt via mail

© 2020 Konkret Utveckling AB      

Designed with Wix by Olle Jo Design   Foto porträtt: © Magdolna Leyrer