Inger Aspåker
Konkret Utveckling AB

Eastmanvägen 35

113 61 Stockholm

Tel  070 605 66 66

Kontakt via mail

© 2019 Konkret Utveckling AB      

Designed with Wix by Olle Jo Design   Foto porträtt: © Magdolna Leyrer

Skippa värderingsprojektenFokusera på affärs- eller kundnytta som ett första steg istället för luddiga värderingsprojekt. Det kommer upplevas som mer meningsfullt och begripligt för alla och ger snabbt resultat.