Kvinnor +55 är de bästa cheferna


Det visar en undersökning av revisionsbyrån PWC.  Kvinnor över 55 är de bästa strategiska ledarna, har bäst förmåga att förändra organisationer, är bäst rustade för problemlösning och är skickligast på att utöva makt på ett "modigt" sätt. Ändå blir denna grupp ofta ignorerade när företag och organisationer rekryterar till ledande positioner. Dags att ändra på det - om man ska se till företagens och medarbetarnas bästa


Inger Aspåker
Konkret Utveckling AB

Eastmanvägen 35

113 61 Stockholm

Tel  070 605 66 66

Kontakt via mail

© 2020 Konkret Utveckling AB      

Designed with Wix by Olle Jo Design   Foto porträtt: © Magdolna Leyrer