Lägg ner!Om ett projekt inte funkar – avsluta det direkt och prata om varför det gick fel.


Det är ingen ursäkt att fortsätta med en dålig idé och något som inte fungerar på grund av att man har investerat mycket tid och pengar. Det är en så kallad sunk cost.

Inger Aspåker
Konkret Utveckling AB

Eastmanvägen 35

113 61 Stockholm

Tel  070 605 66 66

Kontakt via mail

© 2020 Konkret Utveckling AB      

Designed with Wix by Olle Jo Design   Foto porträtt: © Magdolna Leyrer