top of page

Vad är egentligen kreativitet?
Kreativitet är ingen gudomlig förmåga utan något så krasst som kunskap. Ju mer kunskap du har, desto mer kreativ kan du vara. Om man illustrerar kunskap som prickar i hjärnan så uppstår nya idéer genom att hjärnan kopplar ihop prickar med varandra. Genom att tillföra ny kunskap, en ny prick, får hjärnan möjlighet att bilda nya kombinationer och därmed generera nya idéer.


Det behöver inte alls vara att tillföra kunskap inom just det området som du vill vara mer kreativ inom. Du har säkert varit med om att stå och småprata med en kompis eller kollega och helt plötsligt får du en ny idé eller kommer på lösningen på ett problem. Samtalet genererade nya kopplingar mellan dina prickar. Så se en film, gå på utställningar, läs böcker, prata med människor. Ju mer kunskap och kompetens på individ och organisationsnivå, desto mer kreativitet.


Enligt forskning är definitionen av kreativitet idéer som är:

  • nya

  • värdefulla

  • genomförbara

Genomförbarhet viktigt för att vara kreativ. Eller som Fredrik Ullén, professor i kognitiv neuropsykologi vid Karolinska Institutet uttryckte det "Att ha 1000 idéer är inte att vara kreativ – det är att drömma". Det är också en myt att alla idéer är lika mycket värda och att kompetens inte spelar någon roll för att vara kreativ. En idé från en 3-åring är inte lika värdefull som en idé från en person som har erfarenhet och kunskap inom området. Erfarenheten gör att du har större möjlighet att bedöma vad som kommer fungera och vilka idéer som är just nya, värdefulla och genomförbara. Självklart kan erfarenhet också göra att man är mer kritisk till nya idéer, att man är en nej-sägare. Så kan det vara – men det är en annan fråga.


Så ska vi vara konkurrenskraftiga och fortsätta ha hög innovationsgrad inom svenskt näringsliv i framtiden ska vi alltså satsa på skolan. Rejält och på alla nivåer. Se det som en investering och inte en kostnad. För utan kunskap står vi oss slätt. Och Sverige är bra även om vi tappat lite. Enligt Bloombergs innovationsindex 2020 ligger Sverige på 5e plats, för två år sedan låg vi tvåa. Sydkorea har toppat 6 år i rad – men blev i år slagna av Tyskland


Gruppen är smartare än individen och gruppens sammansättning är viktig om man vill öka kreativiteten. Mer om det i #fredagsbloggen nästa vecka.
bottom of page