Snyggt Allbright!


Nä. Nu söker inte Allbrigt efter en ny vd på riktigt. Men det är en fin jobbannons som visar vad snäv normen är för vad som anses vara en lämplig vd-kandidat. Stereotypa föreställningar om vem som kan göra vad, och inte, sätter alltjämt käppar i hjulet vid rekryteringar till maktpositioner inom det svenska näringslivet. Under det gångna året har 55 börsbolag valt att byta ut sin vd. I åtta av tio fall är det en man som ersätter en man på vd-posten. Varför då? Läs Allbrights analys i Allbrightrapporten 2019.

Inger Aspåker
Konkret Utveckling AB

Eastmanvägen 35

113 61 Stockholm

Tel  070 605 66 66

Kontakt via mail

© 2020 Konkret Utveckling AB      

Designed with Wix by Olle Jo Design   Foto porträtt: © Magdolna Leyrer