top of page

NABC, en bra metod för idéutvecklingNABC utvecklades av Stansford Research Institute (SRI) när de insåg att världen missar alltför många bra idéer enbart på grund av att de som kommit på idéerna inte kan förklara dem. NABC är en systematisk metod för utveckla och förklara värdet av en idé. Den fokuserar på hur viktig idén är – inte hur intressant den är. En viktig idé förbättrar något och löser ett upplevt problem eller behov.

Vad står NABC för?

N står för Need. Det här är den absolut viktigaste komponenten. Vad löser din idé för behov? Och då pratar vi målgruppens behov, inte dina egna behov. En idé som det inte finns något grundläggande behov eller användning för är inte speciellt viktig hur intressant den än är.

A står för Approach. Vad är din lösning för att uppfylla behoven eller lösa problemen?


B står för Benefits. Vilka är (de unika) fördelarna med din lösning?


C står för Competition/Alternatives. Det finns alltid alternativ. Varför är din lösning bättre än konkurrerande lösningar/företag/idéer?


Ett enkelt exempel: Jag förstår att du är hungrig (Need). Vi kan gå till Noomis (Approach). Det är nära, de har bra mat, ganska lugnt och det brukar finnas plats (Benefits). Alternativet är Pascal men det är så slamrigt och ofta fullt (Competition/Alternatives).


Alltför ofta utvecklas inte bra idéer tillräckligt på grund av att de ratas på ett tidigt stadium, innan de utvecklats klart. De har inte knådats hela vägen över NABC. Även motsatsen inträffar, att mindre bra idéer passerar utan att man behövt motivera varför just denna idé är bra.


Det finns också många myter förknippade med just idé-generering. En av dem är att idéer bara kommer och att struktur inte underlättar det arbetet. En annan är att det bara är vissa personer som är bra på att komma på idéer medan andra inte besitter den förmågan. Båda är helt fel. Alla kan vara kreativa och kreativitet mår bra av begränsningar och struktur. Du kan läsa mer om kreativitet här.


NABC underlättar för alla att jobba med idéutveckling. Från att gå från en god idé till ett användbart koncept.


bottom of page