top of page

Involvera de det berör - det gäller även barnen


Unga vill röra på sig mer än vad de gör i dag, men deras möjligheter till fysisk aktivitet begränsas av samhället visar en ny rapport från organisationen Barnens rätt i samhället (Bris).

I rapporten uppger en av tre unga att de vill röra på sig mer än vad de gör i dag och sju av tio unga säger att de känner sig piggare och mår bättre om de rör på sig, Det som bland annat hindrar barns förutsättningar för fysisk aktivitet i vardagen är krympande skolgårdar och bristande tillgång på grönområden.

Barn involveras sällan i utformningen av miljöerna som de befinner sig i men de unga är experter på sin vardag. Vi vuxna tänker ofta att det är vi som ska ha svaret på allt. Men när barnen får vara med och skapa lösningar blir ofta skolgården och parken bättre säger Emma Bennwik, barnrättsspecialist på Bris


Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar att barn ska vara fysiskt aktiva minst en timme om dagen och Sverige når inte upp till det målet. Följden blir att den fysiska och psykiska ohälsan ökar i samhället. Inget piller är lika bra som motion för att uppnå en god psykisk hälsa, säger Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog. Han är trött på debatten om barns skärmtid och hur vida det bidrar till ett ökat stillasittande. Det är beklämmande, säger han i DNs intervju, för när man pekar ut barnens skärmvanor som huvudanledning till stillasittande läggs hela ansvaret på bristen på rörelse på barnet. I rapporten ser vi tydligt att det är samhället som har brister när det kommer till främjandet av barns fysiska aktivitet.


Involvera de det berör och lyssna på professionen, i det här fallet barnen, det blir bättre beslut då.*Underlag för analysen är forskning, myndighetspublikationer och egna undersökningar, barnens egna upplevelser. Totalt har 1.000 barn i åldrarna 8–18 år deltagit i undersökningen.


Källa: DN

bottom of page