top of page

Gruppen är smartare än individen.Även om grunden för kreativitet är kunskap så visar forskning att gruppens sammansättning har stor inverkan på kreativiteten. Man kan kan säga att om homogena grupper innebär trygghet så innebär heterogena kreativitet. Och om det i en grupp finns en en stor bredd av jobbrelaterad kompetens*, olika utbildningar och funktioner, så kallad funktionell mångfald, kommer det ha en positiv effekt på kreativitet och innovation. Studier visar att om du har ett komplext problem ska du utöka gruppstorleken. Ofta gör man precis tvärtom. Idag fokuserar vi ofta på individen när det gäller kreativitet och kompetens men det är gruppen som helhet som gör jobbet. Det är där den funktionella mångfalden finns – det är dit vi vill flytta fokus. Det är ingen tvekan om att beslut blir bättre när problem och lösningar kan ses ur olika perspektiv och resultatet blir bättre om man har en bredare grupp än bara ledningen när man arbetar med verksamhetsutveckling. Att medarbetarna är med även när det gäller komplicerade frågor.


Jag kan fortfarande bli fascinerad över vilken otrolig kompetens och vilja det finns hos medarbetare att lösa problem och vad snabbt man kommer framåt när medarbetarna är med i processen. Det beror helt enkelt på att vi i den gruppen får den funktionella mångfalden.


En homogen grupp kan fungera bättre när det behövs tas snabba beslut eftersom det är mindre diskussioner men konformiteten och grupptrycket hämmar kreativitet och innovation. Att problemlösning och utveckling idag sker i ledningsgrupper, som inte sällan begränsas av att vara alltför homogen, är alltså inte optimalt. I studier där man låtit homogena och heterogena grupper lösa samma komplexa problem har de heterogena grupperna ofta upplevt att det varit mycket diskussioner och att arbetet ibland gått trögt. De har också varit mer osäkra på slutresultatets kvalité än de homogena grupperna trots att deras resultat ofta varit både bättre och mer kreativt.


Att involvera flera behöver inte innebära ändlösa möten där man till slut tar ett beslut bara för att få slut på eländet. Det handlar om metodik.Men ska man alltid involvera då? Njae, det beroro på. Mer om det i nästa veckas #fredagsblogg.*Det som på engelska betecknas KSA – knowledge, skills, abilities.Läs också Vad är egentligen kreativitet?


bottom of page