Gruppen är smartare än individen.Även om grunden för kreativitet är kunskap så visar forskning att gruppens sammansättning har stor inverkan på kreativiteten. Man kan kan säga att om homogena grupper innebär trygghet så innebär heterogena kreativitet. Det är ingen tvekan om att beslut blir bättre när problem och lösningar kan ses ur olika perspektiv. Om det i en grupp finns en en stor bredd av jobbrelaterad kompetens*, olika utbildningar och funktioner, så kallad funktionell mångfald, kommer det ha en positiv effekt på kreativitet och innovation. I en sån grupp finns det mycket kunskap och ju mer kunskap ju mer kreativitet.


I studier där man låtit homogena och heterogena grupper lösa samma komplexa problem har de heterogena grupperna ofta upplevt att det varit mycket diskussioner och att arbetet ibland gått trögt. De har också varit mer osäkra på slutresultatets kvalité än de homogena grupperna trots att deras resultat ofta varit både bättre och mer kreativt.


Det tål att tänka på när en stor del av utveckling och problemlösning idag sker i ledningsgrupper, som inte sällan begränsas av att vara alltför homogen. En homogen grupp kan fungera bättre när det behövs tas snabba beslut eftersom det är mindre diskussioner men konformiteten och grupptrycket hämmar kreativitet och innovation.


Vi fokuserar idag ofta på individen när det gäller kreativitet och kompetens. Men det är gruppen som helhet som gör jobbet. Det är dit vi vill flytta fokus. Min erfarenhet är att resultatet blir bättre om man har en bredare grupp än bara ledningen när man arbetar med verksamhetsutveckling. Att medarbetarna är med även när det gäller komplicerade frågor. Jag kan fortfarande bli fascinerad över vilken otrolig kompetens det finns i organisationen och vad snabbt man kommer framåt när medarbetarna är med i processen. Att involvera flera behöver inte innebära ändlösa möten där man till slut tar ett beslut bara för att få slut på eländet. Det handlar om metodik.


Men ska man alltid involvera då? Njae, det beroro på. Mer om det i nästa veckas #fredagsblogg.*Det som på engelska betecknas KSA – knowledge, skills, abilities.Läs också Vad är egentligen kreativitet?


Inger Aspåker
Konkret Utveckling AB

Eastmanvägen 35

113 61 Stockholm

Tel  070 605 66 66

Kontakt via mail

© 2020 Konkret Utveckling AB      

Designed with Wix by Olle Jo Design   Foto porträtt: © Magdolna Leyrer