top of page

Alla grupper som tror de är spretiga är inte det


Efter att ha intervjuat alla 15 i en grupp som ansåg sig vara spretig inser jag att de inte är det. Det kommer de också snart att förstå eftersom de får se svaren från alla, sammanställda, anonymiserade och godkända från var och en. Det är inte så stor skillnad vare sig på vart man vill eller vad man tycker är viktigt att åtgärda - man jobbar trots allt i samma organisation. Det här är ett enkelt sätt att skapa tydlighet och snabbt komma framåt i utvecklingsarbetet. Grunden metodiken kommer från Galtungs konflikttriangel. Den är inriktad på konfliktlösning och medling men den fungerar fint även för att skapa konkret utveckling.

bottom of page