top of page

Den här utbildningen släpps den 28 oktober kl 17.

Välkommen tillbaka då

Här kan man skriva en liten text om filmen 

Nya uppdrag 💚

Ledarna  –  Ledarutvecklingsprogram (digitalt)

 

Oxfam  –  verksamhetsutveckling

Skräddarsytt utvecklingsprogram där medarbetare och ledning arbetar tillsammans för att utveckla verksamheten.

Ledarna ideell sektor  –  föreläsning för medlemmarna
"Att utveckla. Tillsammans." 

MISTRA SAMS fas 2, KTH – innovationsledning

Processledning av ett 4-årigt tvärvetenskapligt innovationsprojekt med fokus på hållbar mobilitet. 

Sveriges Konstföreningar –  verksamhetsutveckling

Processleda en grupp på 12 personer för att ta fram innehåll och upplägg för ett nytt utbildningsskoncept.


Föreläsningar för tjänstemän på myndigheter

Ett antal föreläsningar  för myndighetschefer om att göda och döda kreativitet och motivation. En förmiddag där teori och praktik varvas och där det finns stort utrymme för egna frågeställningar.  

Godkänd konsult Kammarkollegiet. 

Jag ingår numera i en konsultgrupp som är godkänd av Kammarkollegiet och kan därmed ta uppdrag för myndigheter, riksdag och regering

Exempel på uppdrag: 

Svenska Afghanistankommittén –  verksamhetsutveckling

Ledarutvecklingsprogram med fokus på att utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna. Verksamhetsutveckling, ledarutveckling och medarbetareutveckling går hand i hand. 

 

Strategic Sustainability Studies, KTH – innovationsledning

Processleda forskare i en ansökningsprocess. 

Innovationsprojekt Vinnova, KTH – innovationsledning

Leda ett ett-årigt innovationsprojekt för digital utbildning i staden med hjälp av IoT.. 

Rädda Barnen  –  verksamhetsutveckling

Skräddarsytt utvecklingsprogram där medarbetare och ledning arbetar tillsammans för att utveckla verksamheten. 

Innovationsprojekt Vinnova, KTH – innovationsledning

Tillsammans med professor Gunnar Karlsson leda ett en förstudie om hur ny teknik och digitalisering kan förbättra undervisning och utbildning, från individens lärande, till utbildningsprogram och undervisningsmiljöer. 

 

Subtopia – tf verksamhetsledare

Tf verksamhetsledare för Klump, Subtopias inkubatorverksamhet.

 

Mälardalens högskola – verksamhetsutveckling 

Ta fram och leda en process för att involvera samtliga 50 professorer och lektorer i att ta fram en ny 5-årsstrategi för institutionen.

 

Skistar – verksamhetsutveckling 

Ta fram och leda en process för att involvera samtliga 40 chefer i att ta Skistar Åre till nästa nivå

 

Orsa Kommun – verksamhetsutveckling 

Ta fram och leda en process för att få igång ett långsiktigt samarbete, inklusive konkreta handlingsplaner, mellan kommun och näringsliv för att förbättra företagsklimatet. 

 

Stora Sköndal – verksamhetsutveckling 

Ansvarig för att ta fram och leda ett utvecklingsprogram med syfte att gå från lite missnöje hos personalen till att medarbetarna själva driver utveckling. 

 

Coop Forum – verksamhetsutveckling 

Ta fram och leda en process för att få igång utveckling och motivation efter en omorganisation.

 

Innovationsprojekt Vinnova, KTH - Innovationslednign

Tillsammans med professor Gunnar Karlsson leda innovationsprojektet ”Svenska överallt – Sfi med språkbad”. En förstudie för att möjliggöra  att lära sig svenska överallt i samhället med hjälp av mobilen och Internet of Things. Finansierat av Vinnova. 

 

Litet företag (10 anställda)  – verksamhetsutveckling 

Ta fram och leda ett ett utvecklingsprogram för att involvera medarbetarna och få igång utveckling efter en tuff period med stor personalomsättning och sjunkande försäljning.

 

Apoteksbolaget  – utbildning 

En workshop för 80 chefer i motivation, utveckling och delaktighet. Och hur de hänger ihop

 

Mälardalens högskola - verksamhetsutveckling

Upplägg och processledning av Arenadagen. En temadag för samverkan mellan näringsliv och forskning.

 

Svenskt Näringsliv – föreläsning

”Konsten att bli bättre - så lyckas du med förändring och utveckling”. På Svenskt Näringslivs kommundagar.

 

Stockholms Läns Landsting – innovationsledning

En pedagogisk app för att lära sig mer om konsten på NKS. Tekniken baserat på Internet of Things. I samarbete med KTH.

 

Ledarutbildning Y.A.P.P - Ledarutveckling 

Utbilda konststudenter i ledarskap

 

Stockholm Stad - Bibliotek 2.0 – verksamhetsutvecklng

Skräddarsy och leda ett antal workshops till olika medborgargrupper inför bibliotekets 5-årsplan. Hur vill medarbetarna och medborgarna att bibliotek 2.0 ska se ut? 

 

Coor – verksamhetsutvecklng

Ansvarig för att ta fram och implementera en app för att förenkla förvaltning och underhåll av konsten på NKS

 

Stockholms Läns Landsting - Utvecklingsansvarig

Ansvarig för att ta fram och implementera Art Médica – ett webbaserat system för hantering och förvaltning av Landstingets konst. St

 

Stockholm Stad –  Stadsutveckling

Involvera polis, skola, fritids, dagis, affärsidkare och boende i Rågsved för att ta fram en handlingsplan för att göra Rågsved attraktivt. 

 

Almi företagspartner – Mentor

Mentor under två års tid. Nominerad till "Årets Mentor 2011"

 

Norstedts bokförlag – Utvecklingsansvarig

Ansvarig för att ta fram och implementera ett skräddarsytt system för utländsk royalty

 

Konstfack mfl – Utbildning

Initiavtagare till överlevnadskurs i ekonomi och entreprenörskap. 

 

Stockholms Läns Landsting - Konstnärsbasen – 

Utvecklingsansvarig

Ansvarig för att ta fram och implementera ett digitalt verktyg för att underlätta arbetet med utsmyckningsuppdrag

 

Resebyrå –  Utvecklingsansvarig

Ansvarig för att ta fram och implementera ett kund- och bokningssystem för en liten resebyrå

 

Nordsteds Bokförlag – Utvecklingsansvarig

Ansvarig för att ta fram och implementera ett skräddarsytt produktionssystem för bokutgivning. Systemet blev sedan koncernstandard. 

bottom of page