Metoden baseras på Galtungs konflikttriangel men applicerad på utveckling istället för konflikthantering och medling. 

Det innebär att ni kommer få jobba med era egna frågeställningar och problem. Med ett tydligt fokus framåt, hur ni vill att det ska vara och hur ni tar er dit. Och ni gör det tillsammans med era medarbetare, inte isolerat i ledningsrummet. Ju fler som drar åt samma håll desto snabbare utveckling får ni. Så enkelt är det.

 

Det här är en metodik som ger snabba resultat. Som lyssnar på professionen och tar tillvara den kompetens och det engagemang som finns i organisationen. Vi börjar där.  

 

Jag skräddarsyr alla uppdrag men i stora drag ser processen ofta ut så här:

 

Ett förutsättningslöst första möte

Du berättar vad du vill ska hända. Och jag hur jag kan underlätta för dig att ta dig dit. Utifrån det bestämmer vi nästa steg. I bland behöver ledningsgrupp eller andra ansvariga involveras innan vi går vidare. När allt är förankrat kan fortsättningen se ut så här.

Personliga intervjuer 

Med både chefer och personal. För att ta tillvara kompetens, skapa engagemang och göra rätt saker. Intervjuerna blir underlag för  det fortsatta utvecklingsarbetet. 

 

En skräddarsydd workshop 1-2 dagar

Där ni tillsammans, medarbetare och chefer, arbetar med era egna frågeställningar och problem för att utveckla er verksamhet. Resultatet blir en konkret och realistiskt handlingsplan.

 

Dags att börja genomföra

Efter workshopen arbetar ni själva med  att genomföra handlingsplanenJag finns med som stöd och bollplank under den här perioden. 

 

Uppföljning och fortsättning 

Vi träffas och har kontinuerliga uppföljningar. Vilka är era erfarenheter och vad behöver ni göra nu? 

 

Det här är en kreativ process som totalt tar mellan 3-6 månader att genomföra. Om ni själva vill bli bättre på att leda utveckling kan hela processen läggas upp som en utbildning. 

Andra tjänster:

 

Föreläsning & Workshop
När du vill veta mer om medarbetardriven utveckling. Ledarskapet, metodiken, hur du kommer igång och fallgropar att undvika.
 

Extern resurs och mentor
När du behöver en erfaren utvecklingsledare eller bollplank i utvecklingsfrågor. Mejla mig så träffas vi. 

Digitalisering

Jag tar inga digitaliseringsuppdrag längre. 
Undantag: Roliga och viktiga projekt. 

Jag har inte avtal med uppsägningstid. Det innebär att du som uppdragsgivare när som helst kan avbryta samarbetet utan några kostnader utöver nedlagda arbetstimmar.

.

Inger Aspåker
Konkret Utveckling AB

Eastmanvägen 35

113 61 Stockholm

Tel  070 605 66 66

Kontakt via mail

© 2020 Konkret Utveckling AB      

Designed with Wix by Olle Jo Design   Foto porträtt: © Magdolna Leyrer