Jag är senior utveckling- och innovationsledare och en av Sveriges bästa processledare för medarbetardriven och kundnära verksamhetsutveckling. 

Genom att lyssna på professionen, ha fokus på verksamhetens bästa och snabbt gå från ord till handling har jag hjälpt chefer och organisationer att genomföra utveckling där man tidigare försökt i flera år. Ofta har det varit många viljor involverade, komplicerade frågeställningar och organisationer där det varit brist på engagemang under längre tid. Hade vi inte lyssnat på medarbetarna och involverat dem i utvecklingsprocessen hade vi aldrig lyckats.

Jag är en tvåhänt ledare, en ledare som kan låta kreativiteten och friheten flöda och vet när det är dags att styra upp för att få resultat. Fascineras av motivation och tror på dialog, samarbete och transparens

FörmågaUrskilja vad som är mest väsentligt i komplexa situationer och uppdrag. Att skräddarsy innovativa workshops och utvecklingsprogram som snabbt ger resultat.

Gillar, förutom min familj, trevliga människor, god mat och att vara utomhus. Älskar Lofoten och är stolt ägare av en Nordisk Folkbåt byggd 1948.

Nominerad till årets mentor 2011. 

Min cv hittar du här