Att  göda och döda kreativitet och motivation 

Och  hur undviker du att döda den? Vad menar vi egentligen med kreativitet? Vem är kreativ och hur skapar vi förutsättningar för kreativitet? Hur får du som ledare igång kreativitet och motivation på individ, grupp och organisationsnivå?

Under denna workshop kommer jag att gå igenom på vilket sätt kunskap och kompetens har en avgörande betydelse för kreativitet, ta ner innovationshetsen på jorden och ge dig handfasta och konkreta tips på hur du kan involvera dina medarbetare för att få igång både kreativitet, engagemang och motivation. Och inte minst - fallgropar att undvika.  

 

Teori och praktik varvas under denna halvdag och era egna frågeställningar och erfarenheter är viktiga och kommer vara med och styra innehållet.Längd: 3 timmar
Pris: 20.000 kr exkl moms i Stockholm och via Zoom. 

Digitalt via Zoom eller Coronasäkert irl. Båda funkar strålande bra.

Metodik
Min utvecklingsmetodik baserar sig på Galtungs konflikttriangel men applicerad på utveckling istället för konflikthantering och medling. Det innebär att ni jobbar med era egna frågeställningar och problem i en skräddarsydd process. Vi har ett tydligt fokus framåt, hur ni vill att det ska vara och hur ni tar er dit. Det här är metodik som lyssnar på professionen och tar tillvara den kompetens och det engagemang som finns i organisationen.

 

 

Tjänster:

Uppstart verksamhetsutveckling – Bli bättre tillsammans

 En skräddarsydd process för att få igång engagemang och kreativitet genom att involvera medarbetarna i verksamhetens utveckling. Resultatet är en gemensam plattform och en förankrad handlingsplan för att komma vidare. Det här är en snabb process, på några dagar har ni kommit långt. Att involvera tar inte längre tid – det blir bara bättre. Arbetet läggs upp i nära samarbete med ledning och vid behov är jag med som fortsatt stöd under hela processen. (Från 80.000 kr - exklusive moms)

 

Individuell ledarutveckling – fokus verksamhetsutveckling

Ett skräddarsytt utvecklingsprogram för ledare med fokus på verksamhetsutveckling. VI utgår från din vision med verksamheten och vad som behöver utvecklas för att komma dit. Ett program där teori och praktik varvas och där medarbetarskap, ledarskap och verksamhetsutveckling vävs ihop. Vi träffas 8 gånger, 90 min/tillfälle (28.800 kr – exkl moms)


Build Back Better – en workshop med sikte på framtiden
Missa inte att ta tillvara det här fantastiska tillfälle till lärande som omställningen vi tvingades till i mars har inneburit. Säkerställ att allt inte går tillbaka
 till det gamla när restriktionerna släpper. Vad har ni lärt er? Vilka nya möjligheter har uppstått som kan utvecklas? Vad vill ni släppa och lämna bakom er? Det och andra viktiga frågor får ni arbeta med under  denna workshop. Syfte är att ta tillvara erfarenhet och kunskap hos både ledning och medarbetare. Resultatet blir en prioriterad handlingsplan.  (Från  30.000 kr – exkl moms)

Projektakuten 

När allt havererat eller när ni inte kommer vidare. Ge mig ett kaos och jag reder ut det. (Offert)

Avtal
Jag har inga avtal med uppsägningstid. 
Det innebär att du som uppdragsgivare när som helst kan avbryta samarbetet utan några kostnader utöver nedlagda arbetstimmar

Ideell 
organisation?

Ni har rabatt
såklart!
Ring!

 

Workshops och föreläsningar

Workshop

Att göda och döda

kreativitet och motivation
 

Läs mer

Workshop

Att lyckas  med

delaktighet och utveckling

Läs mer

Workshop

Smart


projektstyrning 

Läs mer

Föreläsning

En matnyttig

inspirationsföreläsning

Läs mer

Synpunkter från deltagare