Digitalt via Zoom eller Coronasäkert irl. Båda fungerar bra.

Bli bättre tillsammans – Uppstart verksamhetsutveckling

En skräddarsydd process för att få igång motivation, kreativitet och involvera medarbetarna i verksamhetens utveckling. Det här är en snabb process för att ta fram  en gemensam plattform och en förankrad handlingsplan för att komma vidare. På några dagar har ni kommit långt. Att involvera tar inte längre tid – det blir bara bättre. 

Det här är ett arbete som läggs upp i nära samarbete med ledning och där jag vid behov är med som ett stöd i det fortsatta arbetet. 

Build Back Better  (3-6h)

Säkerställ att allt inte går tillbaka till det gamla när restriktionerna släpper. Vad har  ni lärt er och vill ta med er framåt? Vilka nya möjligheter har uppstått som kan utvecklas? Och vad vill ni släppa och lämna bakom er? Det och andra viktiga frågor får ni arbeta med under  denna workshop. Syfte är att ta tillvara erfarenhet och kunskap hos både ledning och medarbetare. Resultatet blir en prioriterad handlingsplan. En workshop med fokus på framtiden. 

Individuell ledarutveckling  

Ett skräddarsytt utvecklingsprogram för ledare med fokus på verksamhetsutveckling. VI utgår från din vision med verksamheten och vad som behöver utvecklas för att komma dit. Ett program där teori och praktik varvas och där medarbetarskap, ledarskap och verksamhetsutveckling vävs ihop. Vi träffas 8 gånger, 90 min/tillfälle.

ProjektAkuten

När allt havererat eller när ni inte kommer vidare. Ge mig ett kaos och jag reder ut det. 

Utbildningar / Workshops

Att göda och döda kreativitet och motivation (3h)

Hur får du igång kreativitet och motivation på individ, grupp och organisationsnivå? Och  hur undviker du att döda den? Det och mycket annat får du svar på under denna workshop. Teori och praktik varvas och era egna frågeställningar kommer vara med och styra innehållet.

Att lyckas med delaktighet och utveckling (3h)

Hur kan delaktighet  underlätta utvecklingsarbetet och öka både kreativitet och motivation hos medarbetarna? Och på vilket sätt  kan en etablerad metod för konflikthantering hjälpa dig att skapa tydlighet och få med dig alla på tåget? Det och konsten att hantera nej-sägare får du svar på under workshop där  teori och praktik varvas och era egna frågor kommer vara med och styra innehållet.   

Konsten att genomföra (3h)

En workshop om hur du skapar förutsättningarna att genomföra och  hur du kommer i mål utan att hamna i utredningsträsket eller projektbyråkratins klor. Vi arbetar med en konkret metod i 10 steg där nii får möjlighet att återkoppla till er egen verksamhet och vardag.

En matnyttig inspirationsföreläsning (1h)

Vilka fördelar finns det att jobba strategiskt med delaktighet i ett utvecklingsarbete? Och finns det tillfällen då du  absolut inte ska involvera? Hur kan du öka kreativitet och motivation i vardagen hos dina medarbetare? En föreläsning om hur  du kan komma igång, tips för att lyckas och fallgropar att undvika. En timme inklusive frågor.

Bra att veta

Avtal

Jag har inga avtal med uppsägningstid. Det innebär att du som uppdragsgivare när som helst kan avbryta samarbetet utan några kostnader utöver nedlagda arbetstimmar

Metodik

Min utvecklingsmetodik baserar sig på Galtungs konflikttriangel men applicerad på utveckling istället för konflikthantering och medling. Det innebär att ni jobbar med era egna frågeställningar och problem i en skräddarsydd process. Vi har ett tydligt fokus framåt, hur ni vill att det ska vara och hur ni tar er dit. Det här är metodik som lyssnar på professionen och tar tillvara den kompetens och det engagemang som finns i organisationen.

Digitalisering

Jag tar inga digitaliseringsuppdrag längre. Undantag: Roliga och viktiga projekt. Så hör gärna av dig.