top of page

STÄNG

Redan efter drygt 6 månader såg man tydliga resultat av attmedarbetarna drivit förbättringsarbete av det de ansåg viktigt. 
 

 • Avdelningen som jobbade direkt ut mot kund hade fått ett jättelyft som syntes i alla kundundersökningar.
   

 • Faktureringen hade förkortats med halva tiden.
   

 • Stor ökning av små förbättringar som medarbetarna skötte helt själva. 
   

 • Information och varumärkesbyggande gjordes mer tillsammans och tvärs igenom organisationen på ett sätt som de inte gjort tidigare. 
   

 • Mer ansvar och samarbete över avdelningsgränser. 

bottom of page