top of page

STÄNG

 

Att utveckla tillsammans – uppföljning efter ett år. 

Ledningsgruppens svar i en uppföljning efter att under ett års tid arbetat tillsammans med medarbetarna för att utveckla verksamheten. Vi ställde tre frågor avseende det vi gjort under året.

1. Vad är du stolt över?

 • Större medvetenhet hos medarbetarna om verksamheten.

 • Strörre engagemang hos medarbetarna. 

 • Större förståelse för var och ens ansvar. 

 • Mer ödmjuka. 

 • Att vi är mer tydliga och upplevs som snabba, med korrekta svar från alla. 

 • Ökat ansvarstagande från medarbetarna. 

 • Strukturer som växer fram.

 • Att medarbetarna är mer öppna för förändring.

 • Ett ökat intresse för vad vi gör (hos medarbetarna).

 • Ökad förståelse för sin egen roll och sitt eget ansvar. 

 • Vilja ta tag i och lösa gamla surdegar. 2. Vad har varit svårt? 

 • Att vi fått personalen att förstå vart vi är på väg.

 • Hittar inga svårigheter, eller minns i alla fall inga. 

 • Överföra vunna erfarenheter till kundnytta. 

 • Släppa gamla trygga rutiner och förhållningssätt.

 

 

3. Vad har du lärt dig? 

 • Att ta med medarbetarna tidigt gör det så mycket lättare.

 • Ännu mer fokus på att förklara och beskriva.

 • Att inte fokusera på de som inte är/vill vara med.

 • Att allt går lättare med delaktighet och när man lyssnar på medarbetarna.

 • Att vara tydliga. Nej -> Varför. Ja -> hur. 

 • Större ödmjukhet.

 • Gruppens samhörighet är viktig.

 • Våga vara mer öppna och uppriktiga. 

 • Se sammanhang.

 • Insikt: Ansvar över även små uppgifter får människor att växa. 

bottom of page