DEL 2: Praktik –  att leda utveckling och kreativa workshops  

Syftet med den här ledarutbildningen är att du ska få teorierna och verktygen du behöver för att på ett effektivt sätt komma igång med delaktighet och utveckling i din verksamhet. Att fånga upp kunskapen som finns i organisationen och låta det bli en språngbräda för att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans. Och att sänka tröskeln mellan snack och verkstad. Att göra en workshop tillsammans med medarbetarna är ett effektivt sätt att komma igång. 

Så nu är det dags att  knyta ihop säcken. Hur du praktiskt kan ta tillvara de fina teorierna om motivation, kreativitet och föra ut ansvar. Följande avsnitt handlar om hur du leder och genomför en kreativ workshop som leder til resultat och vad du som ledare ska tänka på innan du börjar.

1: INNAN DU BÖRJAR – FÖRETAGETS HISTORIA KAN SPELA ROLL 
Vilket typ av ledare har företaget haft? Och vilken typ av ledare är du? Att reflektera över det och företagets historia är bra innan du börjar och kan påverka hur hur du på bästa sätt leder utveckling. 

ATT FUNDERA ÖVER:

 

1. Vilken historia har din organisation? Och hur påverkar det dig? 

2. Vad tänker du om teori X och teori Y och ditt ledarskap? Hur kan de olika ledarskapstyperna påverka sättet att leda och driva utveckling? 
(
OBS! Båda ledare typ X och typ Y leder sin verksamhet lika mycket – men på  olika sätt.)

3. På vilken nivå på initiativstegen skulle du vilja att dina medarbetare var generellt sett? Och var befinner de sig idag? Om du vill göra en förändring – på vilket sätt?

4. Vad tänker du kan hända i en organisation  som har ständiga omorganisationer och chefbyten? 

DOKUMENT:

Rosenthaleffekten (pdf)

Initiativstegen (pdf)

Ett exempel från verkligheten:

2. ATT LEDA STÖRRE GRUPPER 
Fem tips när du ska leda större grupper och ett antal  flexibla och användbara metoder när du ska göra en workshop.

ATT FUNDERA ÖVER:

1. Vad tycker du är den största utmaningen med att leda större grupper?

2. Har du varit med om någon riktigt bra workshop eller övning på en workshop som du kan använda när du gör din workshop? Amatörer lånar och genier stjäl ju som bekant. Berätta gärna om den på gruppcoachningen om du vill. Vad som var bra och varför?

DOKUMENT:

Ledarskapet (pdf)

Bikupor (pdf)

Creative Problem Solving (CPS) (pdf)

NÄSTA AVSNITT SLÄPPS ONSDAGEN DEN 4 MAJ.

Det är sista avsnittet i utbildningen och i det får du förslag på hur du kan lägga upp en workshop . Jag mejlar dig när det finns tillgängligt.