top of page

Bakgrund och teori

Vad säger aktuell forskning om motivation, kreativitet och delaktighet? Och vilka effekter hade hemarbetet på våra verksamheter under pandemin? 

1: HUR FUNGERAR MOTIVATION? 

Att använda motivation i ett utvecklingsarbete är bra. Det här avsnittet handlar om motivation och vad det är som får oss att vilja?

Motivation
Spela video

ATT FUNDERA ÖVER:

1. Vad gör dig motiverad? Och när tappar du lusten helt?

2. På vilket sätt skulle du kunna använda motivation för att förbättra din verksamhet?