Konkret Utveckling AB | Utveckling, innovation och jämställdhet
3015
single,single-post,postid-3015,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.5.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Utveckling, innovation och jämställdhet

Ska man hitta en bild med många män  – ja då söker man på European Council. Det lärde vi oss i bloggen om Bechdeltesten.  Och så här ser det ju ut lite överallt. Men vad innebär det i praktiken? Vad innebär det för till exempel utveckling, innovation och lönsamhet? Det är ju hyfsat viktiga saker ändå.

Ökar jämställdhet utveckling och innovation? Att mer jämställdhet ökar innovation är en av slutsatserna man kan läsa i  Innovation & Gender från Vinnova. En jämställd innovationsmiljö blir mer kreativ, fattar bättre beslut och drar till sig bättre anställda. Att inkludera ett genusperspektiv i innovationsarbetet ökar företags konkurrenskraft. Och motsatt: branscher som är dåliga på jämställdhet kommer att möta stora utmaningar framöver när den globala konkurrensen skärps ytterligare. I boken som du kan hämta hem på nätet, får du exempel på  tio olika metoder som kan användas för att blir bättre på jämställdhet ur ett innovationsperspektiv. Och du får också en modell för utvärdering av sådana metoder.

Är jämlikhet bra för lönsamheten? Man skulle ju gärna vilja svara ja på den frågan. Men orsakssambanden är svåra att fastslå enligt den forskning som finns på området. Sannolikt ligger det lönsamma i mångfalden. Mångfald i styrelser ger fler perspektiv och bättre förmåga att analysera omvärlden vilket leder till bättre beslut, visar forskningen. Och en viktig del i mångfalden är jämställdheten.  Med det följer att enkönade styrelser är sällan är det bästa.

Och så här ser verkligheten ut:

Bland de 30 största yrkena finns enbart tre som har en jämn könsfördelning, det vill säga minst 40 procent av vardera könet. Dessa yrken är kockar och kokerskor, läkare och universitets- och högskolelärare.

I de fyra affärsverken finns inga kvinnor som är styreleordförande och i de börsnoterade bolagen är fyra procent av styrelseordförandena kvinnor. Sett till alla aktiebolag i Sverige är 12 procent av styrelseordförandena kvinnor och 88 procent män.

I nio av de tio största yrkesgrupperna har män högre månadslön än kvinnor. Undantaget är vårdpersonal där kvinnor har 200 kr mer än män i månaden. Högst lön har män som är företagsekonomer, marknadsförare eller personaltjänstemän. De tjänar nästan 9 000 kr mer i månaden än kvinnor i samma yrkesgrupp. Alla löner är omräknade till heltidslöner.

Så tro inte på rubriker om att vi är världsbäst på jämställdhet. Däremot kan vi fortsätta tro på och jobba för att vi ska bli det. För det finns bara vinnare i det.

 

Blogginlägg 42 i #blogg100

Bild: © European Council 
Källa: Vinnova och ”Lathund om jämställdhet 2012 från SCB.